Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

27953 - 60100

ΚΕΠ

27950 - 29010

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

27950 - 22213

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

27950-22100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

27950 - 22207

ΟΤΕ

27950- 22399

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

27950 - 22233

ΙΑΤΡΕΙΟ

27950 - 22222

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

27950 - 22385

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

27950 - 22825

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

27950 - 22017

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

27950 - 22566

  Κεντρική Σελίδα >>