Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας

"Ο ΆΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ"

 

Το 1933 μια ομάδα Βυτιναίων, που έμεναν στην Αθήνα, θεώρησαν σωστό να ιδρύσουν σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να εκπροσωπεί τους Βυτιναίους, οι οποίοι έμεναν εκτός Βυτίνας. Έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος των εν Αθήναις Βυτιναίων ο Άγιος Τρύφων», που εγκρίθηκε με την 5491/1933 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το πρώτο Δ.Σ. , που συγκροτήθηκε αμέσως μετά τις πρώτες αρχαιρεσίες και μπορεί να θεωρηθεί ιστορικό, είχε την εξής μορφή.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΄Αγις Ταμπακόπουλος           Δικηγόρος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Δημήτριος   Κορακάς            Καθηγητής

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Βασίλειος  Στρουσόπουλος   Ιατρός

ΤΑΜΙΑΣ                            Ζαχαρίας Κουρμπανας         Έμπορος

 

ΜΕΛΗ                              Χρήστος Αναγνωστόπουλος  Φοιτητής

                                         Ιωάννης Χατζηγιάννης           Επιχειρηματίας

                                         Γεώργιος Κοτσόβελος           Υπάλληλος Γεν. Λογ

                                         Ιωάννης  Κατζηλέρης             Δημ. Υπάλληλος

                                         Χρήστος Θαλασσινός             Ιατρός

                                         Κων/νος Καρατζίνας.             Δικηγόρος.

 

     Από το σημείο εκείνο ο σύλλογος αναπτύσσει μια πολύμορφη συνεχή  δράση στο πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία  σημαντικών έργων στη γενέτειρα, αλλά και στους απανταχού Βυτιναίους. Μετά από αναθεώρηση του καταστατικού του αλλάζει επωνυμία για να περιλάβει όλους του απόδημους Βυτιναίους και σήμερα ονομάζεται «σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων ο Άγιος Τρύφων». Η συνεργασία του με την Κοινότητα και μετέπειτα με το Δήμο αλλά και με τους τοπικούς συλλόγους, Φιλοπροόδων και Πολιτιστικό είναι στενή και διαρκής  και συμβάλλει στη πραγματοποίηση έργων και εκδηλώσεων σημαντικών για τον τόπο.

     Ο σύλλογος σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητη στέγη στην οδό Χαλκοκονδύλη 37-39 στην Αθήνα. Η δράση του είναι  αξιόλογη στον κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο. Εκδίδει διμηνιαίο έντυπο με την επωνυμία «ΒΥΤΙΝΑ», το οποίο καλύπτει όλους του τομείς, ειδησεογραφικό, κοινωνικό, επιστημονικό, που αφορούν τη Βυτίνα και αποστέλλεται δωρεάν σε 1200 αποδέκτες. Οργανώνει δύο μεγάλες ετήσιες εκδηλώσεις, οι οποίες συντελούν στο «δέσιμο» όλων των Βυτιναίων. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ο ετήσιος χορός του, που γίνεται στην Αθήνα το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και το Βυτινιώτικο αντάμωμα, το οποίο γίνεται στη Βυτίνα στις 6 Αυγούστου στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης και προσέρχονται αρκετές εκατοντάδες Βυτιναίοι.  Εκδίδει ημερολόγιο με Βυτινιώτικο πάντοτε θέμα και αποστέλλεται μέσω της εφημερίδας σε όλους σχεδόν τους Βυτιναίους. Βραβεύει τους επιτυχόντες στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, ενισχύει εκδόσεις που έχουν σχέση με τη Βυτίνα, οργανώνει κοπή πίτας και εκπροσωπείται στις δύο μεγάλες τοπικές ενώσεις, την Παγγορτυνιακή Ένωση και την Παναρκαδική Ομοσπονδία. Οικονομικά στηρίζεται στις εθελοντικές εισφορές  των απανταχού Βυτιναίων, αλλά παρόλη την πρόθυμη  παροχή τους βρίσκεται σε δύσκολη κάθε φορά οικονομική θέση ιδιαίτερα λόγω κόστους της εφημερίδας. Όμως πάντοτε κατορθώνει και αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά.  Αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και σε αυτές μετέχουν, βάσει του καταστατικού, οι Βυτιναίοι και οι φίλοι της Βυτίνας.

 

Για να δείτε το σημερινό Δ.Σ. του Συλλόγου πατήστε ΕΔΩ

Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τον λογαριασμό IBAN για κατάθεση των εισφορών προς τον Σύλλογο πατήστε ΕΔΩ

 

  Κεντρική Σελίδα >>