Φωτογραφίες μιας άλλης εποχής

Παρέλαση Γυμνασίου Βυτίνας 25-03-1949

Παρέλαση Γυμνασίου Βυτίνας 25-03-1952

Αποκριές του 1939

 

Οργανοπαίκτες και φουστανελάδες γιορτάζουν 

στην πλατεία της Βυτίνας την Καθ. Δευτέρα του 1925

Φουστανελάδες γιορτάζουν στην πλατεία την Καθ. Δευτέρα του 1924

Αποκριές του 1891

Αποκριές του 2004